pathiseis_mastou01Παθήσεις
του μαστού

Α

πό τις γυναίκες που θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής τους περίπου το 10% θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Η έγκαιρη διάγνωση πιθανόν να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και την ίαση των περισσότερων περιπτώσεων.

Ανατομία του γυναικείου μαστού
Ο γυναικείος μαστικός αδένας βρίσκεται στον υποδόριο ιστό και αποτελείται από 15–20 σύνθετους σωληνοκυψελοειδείς αδένες, που περιβάλλονται από κοινό υπόστρωμα από συνδετικό ιστό. Ο συνδετικός ιστός καθορίζει τη σκληρότητα, την έκταση και το σχήμα του μαστού. Η θηλή βρίσκεται στο κέντρο της θηλαίας άλω και έχει πιο σκούρο χρώμα. Στη θηλή εκβάλλουν οι γαλακτοφόροι πόροι του μαστικού αδένα και ελεύθεροι σμηγματογόνοι αδένες.

pathiseis_tou_mastou02
Καλοήθης παθήσεις
του μαστού


Κύστες μαστού
Αδένωμα
Νεανικό αδένωμα - γιγαντιαίο αδένωμα
Αδένωμα
Απόστημα μαστού
Θηλώματα ή όγκοι των πόρων
Σκληρυντικές βλάβες
Σκληρυντική αδενώδη
Ακτινική ουλή
Λιπώδης νέκρωση
Γυναικομαστία
Κακοήθης παθήσεις
του μαστού


In situ καρκίνωμα (ενδοεπιθηλιακό)
Πορογενές
Λοβιακό
In situ με μικροδιήθηση
Διηθητικό καρκίνωμα
Πορογενές διηθητικό
Λοβιακό διηθητικό
Με ασυνήθη κλινική εικόνα
Νόσος Paget της θηλής
Φλεγμονώδες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του μαστού

Φύλο
Ηλικία
Οικογενειακό ιστορικό
Γενετικοί παράγοντες (BRCA1 – BRCA2 γονίδια)
Καλοήθης βλάβη με ατυπία
Προσωπικό ιστορικό αμφοτερόπλευρων όγκων του μαστού
Πρώιμη εμμηνάρχη <12
Όψιμη εμμηνόπαυση <55
Παχυσαρκία
Χορήγηση ακτινοβολίας στο στήθος
pathiseis_tou_mastou03 Κλινικά σημεία ύποπτα για κακοήθεια

Ασυμμετρία των μαστών και αλλαγές στο περίγραμμά τους
Ύπαρξη διακριτής σκληρίας
Σκληρή περιγεγραμμένη μάζα στο μαστό, που μπορεί να είναι καθηλωμένη στο δέρμα ή στο θωρακικό τοίχωμα
Εσολκή της θηλής
Τοπική ευαισθησία
Δερματικές αλλαγές στο μαστό όπως εντύπωμα, οίδημα δέρματος με εμφάνιση δίκην φλοιού πορτοκαλιού, ερυθρότητα

pathiseis_tou_mastou04Διάγνωση του καρκίνου του μαστού

Από τις γυναίκες που θα παρουσιάσουν κάποιο εύρημα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής τους περίπου το 10% θα αναπτύξει σε κάποια χρονική στιγμή καρκίνο. Η έγκαιρη διάγνωση πιθανόν να οδηγήσει στη διατήρηση του μαστού και την ίαση των περισσότερων περιπτώσεων.
Η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με:
Φυσική εξέταση – αυτοεξέταση μία φορά το μήνα
Μαστογραφία αναφοράς στο 35ο έτος
Μαστογραφία μία φορά το χρόνο μετά το 40ο έτος
Κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό μία φορά το χρόνο
Υπερηχογράφημα μαστών στις νεαρές γυναίκες
Βιοψία μαστού
1.Παρακέντηση με λεπτή βελόνη ( FNA )
2.Βιοψία με κόπτουσα βελόνη
3.
Στερεοτακτική κατευθυνόμενη βιοψία με τη βοήθεια κενού (VAB: vacuum assisted biopsy) – Χρησιμοποιείται κυρίως σε όγκους μη ορατούς στους υπερήχους που χρειάζονται στερεοτακτική εντόπιση με μαστογραφία. Η μέθοδος αυτή συνιστάται στις αποτιτανώσεις, σε πολύ μικρές βλάβες ή μη κατατάξιμες βλάβες. Μπορεί επίσης να γίνει και αφαίρεση του όγκου μεγέθους έως 1εκ. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε κακοήθεια στο βιοπτικό υλικό ακολουθεί χειρουργική επέμβαση.
4.Ανοικτή βιοψία, στην οποία αφαιρείται όλος ο όγκος στο χειρουργείο.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο, το μέγεθος του καρκίνου, την ύπαρξη περιοχικών , μασχαλιαίων ή απομακρυσμένων λεμφαδένων όπως και απομακρυσμένων μεταστάσεων αποφασίζεται η κατάλληλη χειρουργική θεραπεία
Οι οποίες μπορεί να είναι

Α. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
ΟγκεκτομήΤμηματεκτομήΤεταρτεκτομή

Β. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Απλή μαστεκτομή Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή Υποδόρια μαστεκτομή Ριζική μαστεκτομή
pathiseis_tou_mastou05
Γ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΗΣ

Η ύπαρξη μεταστάσεων στους μασχαλιαίους λεμφαδένες αποτελεί το σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα.
Σε ασθενείς με διηθητικό καρκίνο η χειρουργική παρέμβαση στη μασχάλη είναι απαραίτητη και μπορεί να πραγματοποιηθεί ως
Ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή κένωση της μασχάλης με σκοπό τη σταδιοποίηση της νόσου και τη θεραπεία αυτής
Δειγματοληψία της μασχάλης και
Αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού με σκοπό μόνο τη σταδιοποίηση της νόσου
pathiseis_tou_mastou06
Συμπληρωματική θεραπεία
Ακτινοθεραπεία Χημειοθεραπεία Ορμονική θεραπεία
pathiseis_tou_mastou07

Κατεβάστε τις πληροφορίες αυτές σε μορφή PDF κάνοντας κλικ εδώ